Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Kamila Brachy z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych oraz Naczelnikami Zarządów CBŚP

Data publikacji 15.01.2020

W dniach 13–15 stycznia 2020 roku w Białowieży odbyła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych z Naczelnikami Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w odprawie udział wziął insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP.

W odprawie uczestniczyli: nadinsp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta Głównego Policji; insp. Paweł Półtorzycki, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji i Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji nadzorujący pion kryminalny. Szkolnictwo policyjne reprezentowały: mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Komendant Szkoły Policji w Pile. Tematyka odprawy poświęcona była efektom działań służby kryminalnej osiągniętym w 2019 roku, a także współpracy CBŚP z pionem kryminalnym Policji na poziomie województw podczas realizacji ważniejszych spraw. Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski w swoich wystąpieniach podsumował funkcjonowanie policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w 2019 roku oraz omówił przedsięwzięcia związane z działalnością polskiego Zespołu DVI.

Powrót na górę strony