Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 10.01.2020

W dniach 8–9 stycznia 2020 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka oraz jego zastępców. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w naradzie uczestniczył Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak.

Komendant Główny Policji uznał rok 2019 za udany ze względu na uzyskane bardzo wysokie oceny społeczne. W przeprowadzonym w 2019 roku przez CBOS badaniu 75 proc. ankietowanych oceniło Policję pozytywnie a 89 proc. obywateli uważa, że w Polce jest bezpiecznie. Zdaniem Komendanta Głównego duży wpływ na tak wysokie oceny miała m.in. realizacja zadań w ramach tzw. trzech filarów uspołeczniania działań Policji. Należą do nich Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), w ramach, której rośnie zarówno liczba zgłoszeń jak i potwierdzalność zgłaszanych przez obywateli zagrożeń, odtwarzanie posterunków, których do końca 2019 r. przybyło już 117 oraz nowa filozofia pełnienia służby dzielnicowych, pełniących rolę policjantów pierwszego kontaktu. Następnie kwestie przestępczości omówił nadzorujący pion kryminalny Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Podkreślił, że cieszy wzrost wykrywalności w przestępczości kryminalnej. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat była najwyższa wśród przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie, takich jak m.in. bójki i pobicia, kradzież cudzej rzeczy, rozbój, wymuszenie, kradzież rozbójnicza, zabójstwo czy zgwałcenie. Efekty pracy policjantów prewencji omówił nadzorujący ten pion Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Podkreślił między innymi sukcesy dzielnicowych, czego dowodem są m. in. wysokie oceny Policji, a także rolę KMZB w prawidłowym, a więc skutecznym dysponowaniu siłami Policji. O pieniądzach, zakupach i inwestycjach mówił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Poinformował, że według projektu planu budżetu, łącznie z kwotą z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji, Policja w tym roku będzie miała do dyspozycji ponad 11 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na sprzęt transportowy, tabor lotniczy, uzbrojenie i technikę policyjną, oraz sprzęt teleinformatyczny. Ważną pozycją w policyjnym budżecie będą zadania inwestycyjne. Naradę zakończył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk dziękując wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, którzy dzień w dzień zapewniają obywatelom bezpieczeństwo.

Źródło: policja.pl

 

Powrót na górę strony