Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Badania mitochondrialnego DNA na potrzeby kryminalistyki”

Data publikacji 27.11.2019

W dniu 27 listopada 2019 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Badania mitochondrialnego DNA na potrzeby kryminalistyki”, w którym uczestniczyli przedstawiciele CLKP, biegli laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji oraz przedstawiciele jednostek naukowych i akademickich.

Seminarium dotyczyło różnych aspektów badań mitochondrialnego DNA i jego roli w procesie wykrywczym. Wystąpienia wprowadzające wygłosili zaproszeni goście: dr hab. Marcin Woźniak prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który przedstawił  temat genomu mitochondrialnego jako markera w kryminalistyce oraz dr hab. Marianna Soroka prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, która omówiła zagadnienie polimorfizm regionu kontrolnego mtDNA. Następnie Pan Andrzej Sekuła z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przedstawił możliwości techniki NGS (z ang. next generation sequencing) w analizie mitochondrialnego DNA dla celów sądowych. Przedstawiciele Zakładu Biologii zaprezentowali obecny stan implementacji badań mtDNA w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji: Pan Michał Boroń – specjalista badawczo – techniczny CLKP w zakresie wdrożenia sekwencjonowania mtDNA metodą SANGERA a dr inż. Kamil Januszkiewicz – specjalista badawczo – techniczny CLKP w zakresie realizacji projektu badawczego dotyczącego oceny przydatności technologii Oxford Nanopore Technologies w sekwencjonowaniu mtDNA w kryminalistyce. Na zakończenie seminarium omówiono inne niż stosowane w identyfikacji człowieka możliwości wykorzystania analizy mitochondrialnego DNA w kryminalistyce: w zakresie badań mtDNA zwierząt – prezentację wygłosiła nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska – starszy specjalista badawczo – techniczny CLKP oraz mtDNA roślinnego – prezentację przedstawiła podinsp. Żanetta Makowska - starszy specjalista badawczo – techniczny CLKP.