Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej ENFSI – Miejsce Zdarzenia

Data publikacji 26.09.2019

W dniach 23–26 września 2019 roku w Rzymie odbyło się spotkanie w ramach Grupy Roboczej Miejsce Zdarzenia Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI). Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu uczestniczył Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski.

Obrady otworzył przewodniczący Grupy Roboczej Miejsca Zdarzenia Fernando Viegas (Portugalia) przedstawiając główne zadania, zrealizowane w 2019 roku. Zaliczył do nich: aktualizację „Podręcznika Dobrych Praktyk Miejsca Zdarzenia”, realizację porównań międzylaboratoryjnych oraz udział funkcjonariuszy Policji w stacjonarnych i internetowych szkoleniach z zakresu kryminalistyki organizowanych przez CEPOL. Podkreślił także rolę systemu zarządzania jakością w kryminalistyce
w szczególności w zakresie używania specjalistycznych opakowań do zabezpieczania dowodów rzeczowych. Zastępca Dyrektora Laboratorium Kryminalistycznego w Rzymie Pani Fabiola Mancome przedstawiła informacje na temat kryminalistyki policyjnej we Włoszech. W trakcie spotkania odbyła się wystawa podczas zaprezentowano między innymi:

  • opakowania kryminalistyczne, proszki daktyloskopijne nie degradujące DNA, aparaty
    z oświetlaczami UV i IR wraz z tabletami do ujawniania śladów daktyloskopijnych i śladów krwawych;
  • ręczny oświetlacz kryminalistyczny składający się z oświetlaczy różnych barw zintegrowanych w jednym źródle światła, umożlwiający ujawnianie ślady daktyloskopijnych bez konieczności używania proszków daktyloskopijnych;

Odbyły się również prezentacje możliwości wykorzystania georadarów do poszukiwań zwłok ludzkich oraz obrazowania miejsca zdarzenia z zastosowaniem ręcznych i stacjonarnych skanerów.

  • Eksponaty na wystawie podczas spotkania grupy roboczej ENFSI – Miejsce Zdarzenia, 23–26 września 2019 roku w Rzymie
  • Eksponaty na wystawie podczas spotkania grupy roboczej ENFSI – Miejsce Zdarzenia, 23–26 września 2019 roku w Rzymie
  • Eksponaty na wystawie podczas spotkania grupy roboczej ENFSI – Miejsce Zdarzenia, 23–26 września 2019 roku w Rzymie
Powrót na górę strony