Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Naukowa pt.: „Działanie zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”

Data publikacji 11.10.2019

W dniach 10–11 października 2019 roku w Legnicy odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Działanie zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, który był przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji.

Konferencja służyła wymianie poglądów i doświadczeń praktycznych, które mają przygotować służby do podjęcia adekwatnych środków reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia czynności ratowniczych, procesowych i identyfikacyjnych ofiar zdarzenia. Dyrektor CLKP, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak w trakcie sesji poświęconej działaniu służb ratowniczych w czynnościach technicznych i identyfikacyjnych przybliżył uczestnikom konferencji powstanie struktur DVI w polskiej Policji. Organizatorzy konferencji przygotowali również pokaz czynności ratowniczych, który przeprowadzili strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Legnicy wraz z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz ratownikami z Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Pokaz oględzin na symulowanym miejscu zdarzenia zaprezentował zespół niemieckich policjantów z Gorlic (Polizei Direktion Gőrlitz).