Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza praca habilitacyjna zrealizowana w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Data publikacji 17.10.2019

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 24 września 2019 roku Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu mł. insp. dr n. med. Magdalenie Spólnickiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.

Komisja habilitacyjna oceniła dwudziestoletni dorobek naukowy oraz osiągnięcia udokumentowane cyklem czterech oryginalnych publikacji o łącznym tytule: „Badanie użyteczności i walidacja markerów wchodzących w skład modelu do epigenetycznego przewidywania wieku”. Mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka wykonując prace badawczo-rozwojowe w CLKP łączy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, co przekłada się na innowacyjne rozwiązania, które mogą zostać wdrożone do praktyki kryminalistycznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jest to pierwsza praca habilitacyjna zrealizowana w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji co jest potwierdzeniem zasadności funkcjonowania CLKP jako jednostki badawczej skupionej na realizacji badań na rzecz bezpieczeństwa Państwa.