Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów w ramach porozumienia TRIADA

Data publikacji 10.10.2019

W dniach 8–10 października 2019 roku w stolicy Republiki Czeskiej – Pradze odbyło się spotkanie biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów z Polski, Słowacji i Czech. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały: kom. Anna Przewor – Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych i asp. szt. Anna Jachimczak – biegły z zakresu technicznych badań dokumentów.

Organizatorem przedsięwzięcia był czeski Instytut Kryminalistyki. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń oraz dyskusji nad aktualnymi problemami w zakresie opiniowania. Poruszono zagadnienia dotyczące procesu kształcenia kandydatów na biegłych oraz tematykę związaną z nowymi metodami i technikami z zakresu badań dokumentów.

  • uczestnicy spotkania biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów w ramach porozumienia TRIADA, Praga - Kriminalisticky Ustav Praha. PO lewej na zdjęciu Anna Jachimczak z CLKP
  • uczestnicy spotkania biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów w ramach porozumienia TRIADA, Praga - Kriminalisticky Ustav Praha. Z lewej w tle komisarz Anna Przewor, Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych
  • uczestnicy spotkania biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów w ramach porozumienia TRIADA, Praga - Kriminalisticky Ustav Praha. Biegli w trakcie badania dokumentów
  • uczestnicy spotkania biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów w ramach porozumienia TRIADA, Praga - Kriminalisticky Ustav Praha. Biegli przy stanowisku do badania dokumentów.