Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

26. spotkanie biegłych z zakresu badań balistycznych i pozostałości po wystrzale z broni palnej w ramach grupy roboczej ENFSI Firearms/GSR

Data publikacji 11.10.2019

W dniach 9–11 października 2019 roku biegli Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Wiktor Dmitruk i podinsp. Jerzy Pietkiewicz wzięli udział w 26. spotkaniu biegłych z zakresu badań balistycznych i pozostałości po wystrzale z broni palnej. Tegoroczna konferencja została zorganizowana w Krakowie w ramach podgrupy ENFSI Broń palna / GSR, a jej gospodarzem był Instytut Ekspertyz Sądowych.

W spotkaniu wzięło udział 130 uczestników reprezentujących laboratoria zrzeszone w ENFSI oraz goście spoza Europy, a także producenci sprzętu analitycznego wykorzystywanego w kryminalistyce. Spotkanie miało charakter sesji wykładowych oraz warsztatów. W tej edycji największa liczba wystąpień dotyczyła problematyki identyfikacji pozostałości powystrzałowych powstających w wyniku odpalenia amunicji ze spłonkami opartymi o piorunian rtęci oraz ustalania odległości strzału metodami chemigraficznymi. Poruszona została również kwestia akredytacji metod badawczych, a w szczególności problematyka zarządzania ryzykiem w badaniach GSR. W ostatnim dniu konferencji odbyły się warsztaty, których tematem przewodnim była problematyka sposobu identyfikacji submikronowych cząstek GSR.

  • uczestnicy 26. spotkania biegłych z zakresu badań balistycznych i pozostałości po wystrzale z broni palnej w ramach grupy roboczej ENFSI Firearms/GSR, zdjcie grupowe na tle frontu dworca kolejowego Kraków Główny