Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Analiza statystyczna w oparciu o iloraz wiarygodności (LR) – problemy w opiniowaniu”

Data publikacji 25.09.2019

W dniu 25 września 2019 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Analiza statystyczna w oparciu o iloraz wiarygodności (LR) – problemy w opiniowaniu”.

Seminarium dotyczyło problematyki szacowania wartości identyfikacyjnej badań genetycznych. Wykład inauguracyjny dotyczący praktycznego podejścia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych do wnioskowania na podstawie analizy statystycznej, wygłosiła mgr Maria Wróbel. Następnie nadkom. mgr Robert Smolira - biegły z zakresu badań genetycznych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie omówił zastosowanie modelu LR restrykcyjnego w opiniowaniu. Biegła z zakresu badań genetycznych CLKP podinsp. dr Ewa Kartasińska wygłosiła wykład na temat procedury karnej i roli prokuratora. Zagadnienia poruszane na seminarium podsumowała biegła z zakresu badań genetycznych CLKP nadkom. mgr Anna Brągoszewska, przedstawiając wyniki testów pilotażowych dotyczących analizy statystycznej mieszanin DNA, przeprowadzonych w lk kwp/KSP.

Powrót na górę strony