Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych

Data publikacji 04.10.2019

W dniach 1–4 października 2019 roku w Juracie w ośrodku CUL „Kaper” odbyło się spotkanie branżowe biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu Badań Chemicznych zorganizowane przez Zakład Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W spotkaniu uczestniczyli biegli oraz kandydaci na biegłych z zakresu badań chemicznych z laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP całego kraju oraz z CLKP. W trakcie spotkania zostały wygłoszone referaty przygotowane przez przedstawicieli wszystkich laboratoriów Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które dotyczyły ciekawych przypadków opiniowania. Przeprowadzono także owocną dyskusję skupioną na problematyce opiniowania trudnych spraw związanych z badaniami chemicznymi m.in. interpretacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz analizą uzyskanych wyników badań. W podsumowaniu potwierdzono konieczność organizowania takich spotkań przynajmniej raz na dwa lata.

  • Uczestnicy spotkania branżowego biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych zorganizowanego przez Zakład Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które odbyło się 1-4 października 2019 roku w Juracie