Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z metodyki ujawniania i zabezpieczenia śladów biologicznych oraz funkcjonowania Bazy Danych DNA dla funkcjonariuszy KWP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Szczecinie

Data publikacji 25.09.2019

W dniach 24–25 września 2019 roku pracownicy Zakładu Biologii CLKP: Anna Jurga, Agnieszka Smoleń i podkom. Marta Michocka, przeprowadzili szkolenie z metodyki ujawniania i zabezpieczenia śladów biologicznych oraz funkcjonowania Bazy Danych DNA dla funkcjonariuszy Komend Wojewódzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Szczecinie.

W ramach szkolenia, którym objęto 200 funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych, kryminalnych oraz techników kryminalistycznych garnizonów lubuskich oraz zachodniopomorskich, wskazano najczęstsze błędy popełniane podczas zabezpieczania śladów biologicznych. Następnie omówiono standardy  postępowania na miejscu zdarzenia zapobiegające kontaminacji materiału biologicznego. Przedstawiono zagadnienia związane z międzynarodową wymianą danych genetycznych oraz przykłady dopasowań międzynarodowych. Znaczny nacisk położono na prezentację znowelizowanych zapisów ustawy o Policji regulujących funkcjonowanie Bazy Danych DNA oraz przepisów stanowiących podstawę do utworzenia bazy eliminacyjnej funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących czynności służbowe związane z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów biologicznych. Podczas wykładów przybliżono rolę oraz obowiązki certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych.

Powrót na górę strony