Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie prokuratorów Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data publikacji 09.10.2019

W dniu 9 października 2019 roku w Waplewie w Ośrodku Rewita „Warmia”, przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji: insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP, mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii CLKP, mł. insp. Edyta Kot, Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP, uczestniczyli w szkoleniu „Zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym”.

Szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli Prokuratury Krajowej Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, funkcjonariuszy CBŚP oraz ABW. Dotyczyło zagadnień z zakresu współdziałania służb na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym prowadzenia śledztwa po wybuchu. Przedstawiciele CLKP wystąpili z następującymi prezentacjami:
  • Insp. Adam Frankowski – „Funkcjonowanie zespołów DVI w Europie, problematyka dokumentowania danych pośmiertnych, pozyskiwanie danych przyżyciowych ofiary oraz harmonogram działań w celu uzyskiwania pełnej funkcjonalności Zespołu;
  • Mł insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka – „ Innowacje w badaniach genetycznych i wykorzystanie przy identyfikacji”;
  • Mł. insp. Edyta Kot – „Wykorzystanie Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej przy zdarzeniach o charakterze terrorystycznym”.