Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE w Erywaniu (Armenia)

Data publikacji 27.09.2019

W dniach 25–27 września 2019 roku w Erywaniu (Armenia) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE „Current Problems of Forensic Expert Activities. Contemporary Problems, Trends and Prospects of Development of Criminalistics and Forensic Expertise”.

Konferencja zorganizowana została z okazji 15. rocznicy powołania "Państwowego Biura Ekspertyz Sądowych" - organizacji non-profit podległej Państwowej Akademii Nauk Republiki Armenii. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z ponad 10 państw (głównie bloku wschodniego). Łącznie ok. 150 osób. Konferencja przebiegała w czterech sesjach tematycznych, na których poruszano zagadnienia z dziedziny rozwoju współczesnej kryminalistyki, medycyny sądowej, badania okoliczności wypadków drogowych, zastosowania metod badań dendrochronologicznych w zakresie ekspertyz botanicznych i ekologicznych oraz możliwości praktycznego zastosowania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji udział wzięli: insp. dr Krzysztof Borkowski - Zastępca Dyrektora CLKP, nadkom. Jakub Mondzelewski - ekspert Zakładu Biologii CLKP, podinsp. Beata Krzemińska - ekspert Zakładu Daktyloskopii CLKP i Ewa Rogoża - starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP. Uczestnicy konferencji z CLKP wystąpili z następującymi prezentacjami:
  • Mobile Fingerprint Station for Hit-Net project - podinsp. Beata Krzemińska
  • Developing of Fingerprints Using Nanomolecules Made by High Pressure Technology - Ewa Rogoża
  • IT System Supporting the Processes of Using and Analyzing Large Amounts of Data in Order to Detect Related Evidence for the Needs of Investigation Proceedings and Detection - nadkom. Jakub Mondzelewski
Ważnym wydarzeniem konferencji było podpisanie przez insp. dr. Krzysztofa Borkowskiego oraz dr. Argama Hovsepyana porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i Państwowym Biurem Ekspertyz Sądowych Republiki Armenii. 
Powrót na górę strony