Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

Data publikacji 20.09.2019

W dniach 18-20 września 2019 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbył się XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzeja Dropa. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora CLKP, Joanna Dąbrowska - Zastępca Kierownika Zakładu Biologii CLKP i Emilia Szabłowska-Gnap – specjalista Zakładu Biologii CLKP.

Hasłem przewodnim zjazdu były aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: medycyna sądowa i diagnostyka – wspólnota celów, synergia efektów. Tematami wiodącymi wydarzenia były: identyfikacja ofiar katastrof w kontekście wprowadzonych procedur DVI, genetyka sądowa, diagnostyka sądowo-toksykologiczna, badania obrazowe w medycynie sądowej oraz wizualizacja sądowa, współpraca biegłych z organami stosowania prawa oraz inne rodzaje badań diagnostycznych w opiniowaniu sądowo-lekarskim i kryminalistyce. Ponadto w ramach zjazdu odbyła się równoległa sesja genetyczna, podczas której zaprezentowano tematy dotyczące m.in. analizy genetycznej markerów haploidalnych z próbek materiału kostnego, zastosowania ilorazu wiarygodności do oceny wartości dowodu z badań DNA, oceny wiarygodności genomów mitochondrialnych zawartych w bazie danych AmtDB, przydatności różnych metod do pomiaru stężenia DNA w genetyce sądowej, zastosowania systemu CODIS w analizie baz danych profili DNA oraz walidacji wewnętrznej automatycznej stacji roboczej QIAsymphony SP/AS. Jednocześnie podczas odbywającej się w ramach zjazdu sesji posterowej uczestnicy konferencji z Zakładu Biologii CLKP przedstawili plakat prezentujący wyniki badań przeprowadzonej w dwóch różnych laboratoriach walidacji zestawu do pomiaru DNA metodą qPCR z użyciem nowego dedykowanego zestawu Investigator Quantiplex Pro RGQ dla potrzeb laboratorium genetyki sądowej. Badania realizowane były w ramach projektu nr DOB-BIO9/05/01/2018 pt. „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  • XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
  • XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
Powrót na górę strony