Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego Policji w CLKP

Data publikacji 23.08.2019

W dniu 23 sierpnia 2019 roku Zastępca Szefa polskiej Policji, nadinsp. Kamil Bracha odbył spotkanie służbowe z kierownictwem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którego przedmiotem było omówienie kwestii bieżących związanych z funkcjonowaniem Instytutu.

Na początku spotkania przedstawiono koncepcję rozwoju pracowni genetycznych w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Poruszono również kwestię organizacji pracy w CLKP, omówiono możliwości wprowadzenia informatycznego systemu nadzoru nad materiałem badawczym i dokumentacją, a także poddano analizie obecne formy doboru kadr o specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach do pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Podkreślono konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy komórek techniki kryminalistycznej oraz szkoleń dla funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-śledczego w zakresie właściwego typowania i zabezpieczania śladów do dalszych badań laboratoryjnych.

  • Wizyta w CLKP: od lewej Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha,  Zastępcy Dyrektora CLKP: insp. Adam Frankowski, insp. dr Krzysztof Borkowski
  • Wizyta w CLKP: od lewej Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha,  Zastępca Dyrektora CLKP: insp. Adam Frankowski,
  • Wizyta w CLKP: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha z kardą kierowniczą CLKP
  • Wizyta w CLKP Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy. Od lewej mł. insp. Wojciech Chmielewski, insp. Adam Frankowski, nadinsp. Kamil Bracha, kom. Anna Przewor, dr Anna Trynda, Agnieszka Łukomska, nadkom. Kamil Starzomczyk, podinsp. Grzegorz Ozimek, Joanna Dąbrowska, insp. dr Krzysztof Borkowski
Powrót na górę strony