Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Białymstoku

Data publikacji 30.07.2019

W dniu 29 lipca 2019 roku na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Dariusza Augustyniaka. Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza w uroczystościach wziął udział insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Następnie została podniesiona flaga państwowa na maszt i odegranie hymnu Polski. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, który przywitał przybyłych gości. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 803 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 72 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 293 policjantom, w korpusie podoficerów – 234, zaś szeregowych – 204. Awanse wręczali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych Medalami "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 59 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczonych zostało 11 osób.Za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej Związku i środowiska policyjnego, a w szczególności za aktywne wspieranie działania Związku, Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniło 6 osób medalem 25-leciem Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów. Odznaczenia wręczyli Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego podinspektor Wojciech Chociej wraz z Wiceprzewodniczącym aspirantem sztabowym Piotrem Auchimikiem. Ponadto, w trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku oraz jego Zastępcy otrzymali litewskie odznaczenia policyjne. Podczas tegorocznego Święta Policji obecni byli również nowo przyjęci policjanci, którzy ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 35 nowych funkcjonariuszy przyjęli I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W trakcie obchodów zostały również złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności. Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych. Garnizon podlaskiej Policji otrzymał również defibrylator, który został sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego oraz przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji województwa podlaskiego.
 
 
Źródło i fot.: www.podlska.policja.gov.pl
Powrót na górę strony