Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

Data publikacji 25.07.2019

W dniu 25 lipca 2019 roku w sali Biura Logistyki Policji KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Z tej okazji funkcjonariusze CLKP otrzymali mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Policjantom i pracownikom zatrudnionym w CLKP przyznane zostały również medale i odznaki za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, długoletnią służbę, a także wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.
W uroczystości udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski oraz przełożeni awansowanych i wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: ppłk SG Tomasz Kunda - Naczelnik Wydziału VI Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Petr Skornok – ekspert w policyjnym laboratorium kryminalistycznym w Ostrawie.
 
Z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy odznaczenia, medale i akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:
 
stopień młodszego inspektora Policji:
podinspektor Artur Dębski
 
stopień podinspektora Policji:
nadkomisarz Małgorzata Galarda
 
stopień nadkomisarza Policji:
komisarz Jarosław Dyga
komisarz Marcin Lasota
komisarz Kamil Starzomczyk
 
stopień komisarza Policji:
podkomisarz Artur Buda
podkomisarz Michał Czujak
podkomisarz Jolanta Pyt-Rybak
podkomisarz Annę Sokal-Błaszczuk
 
stopień aspiranta sztabowego Policji:
starszy aspirant Krzysztof Biskup
 
stopień starszego aspiranta Policji:
aspirant Marzena Holak
aspirant Barbara Rafał
 
stopień młodszego aspiranta Policji:
sierżant sztabowy Marek Klemczak
sierżant sztabowa Arleta Szwejkowska
sierżant sztabowy Marcin Święcki
 
stopień sierżanta sztabowego Policji:
starsza sierżant Katarzyna Król
starszy sierżant Bartłomiej Pelc
 
stopień starszego sierżanta Policji:
sierżant Ewa Siedlecka
 
stopień sierżanta Policji:
starszy posterunkowy Grzegorz Wójciuk
 
stopień starszego posterunkowego Policji:
posterunkowa Agnieszka Jukowska
 
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
nadkomisarz Jakub Mondzelewski
komisarz Kamil Starzomczyk
komisarz Michał Borusiński
aspirant Marzena Holak
młodszy aspirant Marcin Kamiński
 
Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”
inspektor Krzysztof Borkowski
młodszy inspektor Wojciech Chmielewski
młodsza inspektor Edyta Kot
podinspektor Anna Duszyńska
podinspektorowi Dariusz Zajdel
 
Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”
młodsza inspektor Magdalena Spólnicka
podinspektor Paweł Dudek
podinspektor Ewa Lewandowska
nadkomisarz Lech Hyb
 
Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”
starszy sierżant Bartłomiej Pelc
 
Brązowy Medal za zasługi dla Policji
kapitan Petr Skornok (Policja Czeska)
podpułkownik Straży Granicznej Tomasz Kunda
podinspektor Agnieszka Machalska
Agnieszka Celej
Jowita Polak
Katarzyna Rejzowicz
Grażyna Zaborniak
 
Powrót na górę strony