Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne obchody Święta polskiej Policji 2019

Data publikacji 25.07.2019

W dniu 24 lipca 2019 roku, w setną rocznicę powstania Policji Państwowej, w Warszawie na Zamku Królewskim oraz na Placu Marszałka J. Piłsudskiego odbyły się centralne obchody Święta polskiej Policji z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli środowisk naukowych, stowarzyszeń oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwak oraz dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii.

W trakcie ceremonii na Zamku Królewskim Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej uhonorowanych zostało 13 osób. Jest to odznaka okolicznościowa nadawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji policjantom, pracownikom Policji oraz innym osobom w uznaniu ich zasług i osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji. Obecnym na Zamku Królewskim medale wręczali w imieniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podczas uroczystości odznaczono w sumie 31 osób. Wręczono m.in. cztery Krzyże Zasługi za Dzielność, Złoty Krzyż Zasługi, Dwa Srebrne i cztery Brązowe Krzyże Zasługi. Odznaczona Medalem za Ofiarność i Odwagę została jedna funkcjonariuszka. Siedem osób uhonorowano Srebrnymi Medalami i jedną Brązowym za Długoletnią Służbę. Wręczono także trzy Srebrne i trzy Brązowe Odznaki Zasłużony Policjant. Jedną osobę także wyróżniono Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji, a cztery Brązowym. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP. Następnie uczestnicy uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych ze wszystkich Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz Służby Więziennej i Służby Ochrony Państwa oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, Orkiestry z Czech i Węgier przeszli na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej na maszt nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Podczas uroczystości na Palcu Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – postanowieniem z 24 lipca 2019 roku – mianował czterech oficerów Policji na stopnie generalskie. Odbyła się również uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Wśród mianowanych znalazł się podkom. Stanisław Grabowski z Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP. Podczas uroczystości życzenia dla policjantów i ich rodzin złożyli m.in.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

źródło i więcej informacji:  policja.pl
fot.: policja.pl
Powrót na górę strony