Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych z Naczelnikami Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji

Data publikacji 27.06.2019

W dniach 24–27 czerwca 2019 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych z Naczelnikami Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w odprawie udział wzięli: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP oraz insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP.

W odprawie uczestniczyli: nadinsp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta Głównego Policji; insp. Adam Cieślik, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji i Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji nadzorujący pion kryminalny. Tematyka odprawy poświęcona była współpracy pomiędzy pionem kryminalnym i śledczym, a także współpracy CBŚP z pionem kryminalnym Policji na poziomie województw. Przedstawiono również najważniejsze aspekty współpracy międzynarodowej oraz propozycje rozwiązań w zakresie przeciwdziałania i reagowania w przypadku powiadomień o podłożeniu ładunku wybuchowego. Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak w swoim wystąpieniu podsumował funkcjonowanie policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w pierwszym półroczu 2019 roku. Uczestnicy odprawy śledzili zmagania policjantów służby kryminalnej podczas konkurencji rozgrywanych w ramach konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019” oraz wzięli udział w uroczystości zakończenia konkursu.

Powrót na górę strony