Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu badań poligraficznych

Data publikacji 14.06.2019

W dniach od 20 maja do 14 czerwca 2019 roku w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyło się „Specjalistyczne szkolenie z zakresu badań poligraficznych”.

W szkoleniu udział wzięli biegli z zakresu badań poligraficznych z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz eksperci z Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Szkolenie prowadził Raymond Nelson, który jest członkiem American Polygraph Association – Amerykańskiego Stowarzyszenia Poligraferów. Wykładowca jest cenionym ekspertem wykonującym badania naukowe z zakresu psychofizjologii i statystyki dla wymiaru sprawiedliwości oraz administracji państwowej. Szkolenie skoncentrowane było na praktycznym omówieniu międzynarodowych standardów dotyczących badań poligraficznych, w tym sposobów opisu i interpretacji wyników badań. W trakcie warsztatów przeprowadzono również zaawansowany trening technik wykorzystywanych podczas prowadzenia badań poligraficznych. Szkolenie zakończyło się egzaminem i nadaniem certyfikatów. W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz kom. Anna Przewor – Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

Powrót na górę strony