Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze posiedzenie polskiego Zespołu DVI

Data publikacji 18.06.2019

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar Katastrof powołanego w polskiej Policji, któremu przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar do realizacji czynności służbowych ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar katastrof, tj. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz czterech garnizonów, w których mają funkcjonować zespoły regionalne, tj. KWP w Lublinie, Białymstoku, Szczecinie i Katowicach. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: Dyrektor CLKP, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki, mł. insp. Piotr Trojanowski, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Agnieszka Łukomska oraz st. specjalista Wydziału Organizacji CLKP Mirosław Skuza. Nadinsp. Kamil Bracha w swoim wystąpieniu podkreślił, że powołanie Zespołu DVI w polskiej Policji jest krokiem przełomowym z uwagi na wdrożone do użytku służbowego procedury identyfikacji ciał ofiar katastrof rekomendowane przez Interpol i powszechnie stosowane przez wszystkie zespoły DVI. Ponadto, w trakcie spotkania Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski przedstawił i omówił funkcjonowanie zespołów DVI w Europie, przybliżył problematykę działań PM (dokumentowania danych pośmiertnych) oraz AM (pozyskiwania danych przyżyciowych ofiary), a także harmonogram działań w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Zespołu.

zdj. Izabela Pajdała-Kusińska (BKS KGP)

Powrót na górę strony