Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

4 Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Identyfikacji (IAI EU)

Data publikacji 14.06.2019

W dniach 13–14 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się "4 Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Identyfikacji (IAI EU)”, zorganizowana przez European Division of the International Association for Identification we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

IAI EU jest europejskim oddziałem najstarszego i największego towarzystwa kryminalistycznego na świecie. To stowarzyszenie kryminalistyczne reprezentuje sieć połączeń ośrodków akademickich, specjalistów, firm i instytucji działających w świecie medycyny sądowej, kryminalistyki i biometrii. Tematem przewodnim konferencji była szeroko pojęta identyfikacja człowieka. Tematyka obejmowała m.in.: linii papilarne, analizę obuwia i chodu, odontologię, antropologię, DNA, oraz pozostałe dyscypliny identyfikacji, dowody cyfrowe, fotografię i dane biometryczne. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski. W swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowy charakter spotkania, docenił bogaty i zróżnicowany pod względem tematyki program konferencji, jak również wyraził chęć dalszej współpracy CLKP z EU IAI w obszarze identyfikacji człowieka. Wykład inauguracyjny wygłosił jeden z gości honorowych konferencji – Anthony Koertner z Defense Forensic Science Center w USA, który opowiedział o stosowanym w badaniach daktyloskopijnych modelu statystycznym. Kolejne wykłady oscylowały wokół tematyki związanej z liniami papilarnymi, wizerunkiem twarzy oraz nowymi technologiami w biometrii i kryminalistyce. Pierwszego dnia konferencji swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele CLKP: podinsp. Beata Krzemińska, ekspert Zakładu Daktyloskopii CLKP z wykładem „Rola AFIS w pracy eksperta odcisków palców w Polsce” oraz nadkom. Jakub Mondzelewski, ekspert Zakładu Biologii CLKP z wykładem „System informatyczny wspomagający procesy wykorzystywania i analizowania dużych ilości danych w celu wykrycia powiązanych dowodów na potrzeby postępowania wyjaśniającego i działań wykrywających (projekt HIT-NET)”. Kolejny dzień konferencji zainaugurował wykład gościa honorowego konferencji – dra Cedrica Neumanna z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Południowej, który przedstawił w rozważania na temat statystycznej interpretacji dowodów kryminalistycznych zwłaszcza śladów linii papilarnych. Poza wykładami dotyczącymi biometrii swoje wystąpienie pt. „Genetyka i daktyloskopia - rywale czy sojusznicy?” wygłosiła również podinsp. dr Ewa Kartasińska z Zakładu Biologii CLKP. W konferencji udział wzięło blisko 80 uczestników z 18 krajów m. in.: Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii, Włoch, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, i Holandii. Wydarzenie to było ogromną szansą zetknięcia się świata nauki z praktyką.

Powrót na górę strony