Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SEMINARIUM RADY NAUKOWEJ CLKP PT.: „WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ WYPRACOWANYCH W ZAKŁADZIE BRONI I MECHANOSKOPII CLKP W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI POJAZDÓW”

Data publikacji 12.06.2019

W dniu 12 czerwca 2019 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w Zakładzie Broni i Mechanoskopii CLKP w zakresie identyfikacji pojazdów”.

Wykład poruszał problematykę identyfikacji pojazdów, stosowanych metod i sprzętu badawczego. Wstępem do wykładu był krótki rys historyczny badań oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów samochodowych wykonywanych przez biegłych z zakresu badań mechanoskopijnych przedstawiony przez starszego specjalistę badawczo-techniczny, biegłego z zakresu badań mechanoskopijnych CLKP podinsp. Wojciecha Ceglarskiego. Następnie biegły omówił rozwój narzędzi informatycznych w postaci krajowych i zagranicznych baz danych: VIN, SEP, FAVI, EuVID, FADA wykorzystywanych w tych badaniach. W dalszej kolejności specjalista badawczo-techniczny st. asp. Krzysztof Biskup zaprezentował rozwiązania techniczne, wypracowane w trakcie realizacji przez CLKP projektów badawczych „Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych” oraz „Pasywne i aktywne metody magnetyczne, jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej”. Obydwa projekty były finansowane przez NCBiR a wypracowane w nich rozwiązania techniczne są obecnie wykorzystywane przy badaniach oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów. Na zakończenie specjalista badawczo-techniczny mgr inż. Ewa Jędrych omówiła zalety i wady różnego rodzaju metod badawczych oraz wykorzystywanych w nich urządzeń i odczynników stosowanych przez biegłych z zakresu badań mechanoskopijnych w badaniach oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na podłoża metalowe.

Powrót na górę strony