Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

20 lat pionu ochrony informacji niejawnych

Data publikacji 13.06.2019

W dniu 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 20-lecia pionu ochrony informacji niejawnych w Policji, wpisująca się w 100-lecie powstania Policji Państwowej. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w uroczystości udział wzięli: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP oraz mł. insp. Wojciech Chmielewski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

W uroczystości udział wzięli zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Robert Stachera, zastępca komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Rosół, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Zatryb, dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Paweł Antosiak, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Dariusz Grabarczyk, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dr Mariusz Żuławnik, zastępca Dyrektora Zespołu ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów Urząd Ochrony Danych Osobowych Andrzej Zieliński oraz dyrektorzy biur KGP a także pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych szczebla wojewódzkiego/stołecznego/szkół Policji/WSPol/CSP/CBŚP/BSWP/CLKP. Zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha wraz z dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP mł. insp. Urszulą Chełstowską-Ogrodowicz uhonorowali zaproszonych gości medalem okolicznościowym. Medalem zostali wyróżnieni między innymi insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP oraz mł. insp. Wojciech Chmielewski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

źródło i fot.: policja.pl

Powrót na górę strony