Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Dawniej niż wczoraj — 100. rocznica powstania Policji Państwowej" w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Data publikacji 07.06.2019

W dniach 6–7 czerwca 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się zorganizowana wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dawniej niż wczoraj — 100. rocznica powstania Policji Państwowej” pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji uczestniczył insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP.

Konferencję otworzył Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski. Celem konferencji było ukazanie różnorodnych zagadnień ze stuletniej historii Policji Państwowej, historii walki o niepodległy i wolny byt Rzeczypospolitej lat międzywojennych oraz czasu okupacji, a także sukcesów w zwalczaniu przestępczości w Polsce. W konferencji udział wzięli znamienici goście: Pan Jarosław Zieliński — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Arkadiusz Czartoryski — Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Bogdan Święczkowski — I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy, Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk — Komendant Główny Policji oraz Pan dr hab. Piotr Kardela – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W trakcie konferencji miało również miejsce uroczyste wręczenie przez Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. dra Jarosława Szymczyka Złotego Medalu za Zasługi dla Policji Panu Ministrowi Bogdanowi Święczkowskiemu – I Zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratorowi Krajowemu. W wydarzeniu udział wzięli również goście zagraniczni z Węgier, Ukrainy oraz Francji: Pan generał profesor Gábor Kovács – Prorektor ds. edukacyjnych Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych w Budapeszcie, Pan insp. Olivier Ordas – Attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych: Pan Prorektor dr Marjan Gurkowski oraz Pan dr Markijan Sydor – Docent Katedry Dyscyplin Administracyjno-Prawnych Wydziału Prawa. Przedsięwzięcie uświetnił również udział komendantów wojewódzkich Policji oraz komendantów szkół Policji, jak również przedstawicieli instytucji państwowych i środowisk naukowych, badaczy oraz popularyzatorów historii.

źródło i foto. : www.wspol.edu.pl