Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doroczne spotkanie przedstawicieli ENFSI w Rzymie

Data publikacji 31.05.2019

W dniach 29–31 maja 2019 roku w Rzymie odbyło się spotkanie szefów instytutów i laboratoriów kryminalistycznych, zrzeszonych w Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu udział wzięli: Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz Agnieszka Łukomska, radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.

Tegoroczne obrady były w głównej mierze poświęcone przyszłości ENFSI, w tym dyskusji nt. nowego planu strategicznego. Omówiono bieżącą działalność stowarzyszenia oraz projekty realizowane w ramach EU-Direct Grants, których beneficjentami są wszystkie laboratoria członkowskie; tematy bieżących projektów są skoncentrowane na kwestiach zapewnienia jakości badań kryminalistycznych oraz akredytacji kolejnych obszarów w tzw. procesie kryminalistycznym. W spotkaniu, którego organizatorem było laboratorium kryminalistyczne Policji włoskiej, uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli wiodących europejskich placówek wykonujących badania kryminalistyczne.

  • Doroczne spotkanie przedstawicieli ENFSI w Rzymie
Powrót na górę strony