Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”

Data publikacji 27.05.2019

27 maja 2019 roku w sali konferencyjnej WEEIA Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski.

Od listopada 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi koordynuje międzynarodowy projekt „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, który finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością, poprzez wymianę doświadczeń i wzajemne szkolenia. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z: Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia (RFN), Litewskim Biurem Policji Kryminalnej, Biurem Prokuratora Generalnego Węgier, Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, Dyrekcją Generalną ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (Bułgaria). Merytorycznymi beneficjentami projektu są osoby specjalizujące się w zwalczaniu cyberprzestępczości oraz na co dzień zajmujące się informatyką śledczą (funkcjonariusze Policji, prokuratorzy). 27 maja 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie 5. sesji szkoleniowej. Zgromadzonych gości powitał JM Rektor Politechniki Łódzkiej. Podsumowania realizacji działań projektowych dokonał koordynator projektu z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi. Głos zabrali również reprezentanci poszczególnych partnerów strategicznych w projekcie, dzieląc się swoimi wrażeniami i wnioskami z uczestnictwa w tym międzynarodowym przedsięwzięciu. W 2019 roku przypada 100-lecie powołania Policji Państwowej. Z tej okazji uczestnikom spotkania przybliżono historię 2. okręgu łódzkiego w okresie 1919–1939 oraz wręczono pamiątkowe statuetki upamiętniające rocznicę. Na spotkaniu obecne było  kierownictwo podmiotów współpracujących w ramach i na rzecz projektu, m.in.: KWP w Olsztynie, Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Politechniki Łódzkiej, a także przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, BioNanoParku. Udział w spotkaniu wzięli także uczestnicy projektu z pięciu krajów, którzy podzielili się swoimi spostrzeżenia ze współudziału w projekcie a także komendanci miejscy/powiatowi Policji garnizonu łódzkiego, kierunkowi naczelnicy wydziałów KWP w Łodzi oraz zaproszona kadra Instytutu Informatyki Stosowanej WEEIA Politechniki Łódzkiej.

źródło i fot. lodzka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony