Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum poświęcone bezpieczeństwu dokumentów publicznych

Data publikacji 24.05.2019

W dniach 22–24 maja 2019 roku Centrum Szkoleń i Ekspertyz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zorganizowało Sympozjum Ekspertów poświęcone bezpieczeństwu dokumentów publicznych. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w sympozjum wzięli: Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, kom. Anna Przewor i sierż. Ewa Siedlecka z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a także przedstawiciele uczelni wyższych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas sympozjum dyskutowano o zagadnieniach związanych z funkcjonalnościami nowego, polskiego e-dowodu wydawanego od 4 marca 2019 roku. Poruszono również problematykę nowych technik fałszerskich stosowanych w dokumentach uprawniających do przekraczania granicy państwowej. Omówiono także metody badania dokumentów tożsamości oraz wiz w kontekście nielegalnej migracji. Ponadto przedmiotem wystąpień była ustawa o dokumentach publicznych oraz najnowszy projekt ustawy o biegłych. Biegła z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP sierż. Ewa Siedlecka z wygłosiła referat pt. „ALCYONA – odczyt zapisów Pisma Miłośników Astronomii z 1922 roku, jako niecodzienne zlecenie dla laboratorium kryminalistycznego”.

Powrót na górę strony