Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP dotyczące badań chemicznych

Data publikacji 22.05.2019

W dniu 22 maja 2019 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP dotyczące badań chemicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, studenci oraz osoby zainteresowane problematyką badań prowadzonych przez biegłych CLKP.

Wykłady, poświęcone zagadnieniom związanym z nielegalną produkcją narkotyków i identyfikacją związków wykorzystywanych do ich produkcji wygłosili nadkom. Małgorzata Galarda oraz dr Robert Bachliński, biegli z zakresu badań chemicznych Zakładu Chemii CLKP. Nadkom. Małgorzata Galarda w prezentacji pt.: „Produkcja narkotyków i identyfikacja związków wykorzystywanych do ich wytwarzania – nowe trendy” przedstawiła nowe substancje używane jako pre-prekursory do produkcji BMK (benzylometyloketonu) takie jak APAA (alfa-fenyloacetoacetamid) i MAPA (alfa-acetylofenylooctan metylu). Szczegółowo omówiła również reakcję otrzymywania BMK z APAA, która aktualnie jest popularna w przypadku nielegalnej produkcji narkotyków, łącznie z pokazaniem zanieczyszczeń, które pojawiają się podczas takiej reakcji i są dla niej charakterystyczne. Dodatkowo krótko przedstawiła najnowsze modyfikacje pojawiające się podczas otrzymywania amfetaminy metodą Leuckarta. Dr Robert Bachliński w prezentacji pt.: „Produkcja narkotyków i identyfikacja związków wykorzystywanych do ich wytwarzania – nielegalne laboratorium GBL” przedstawił krótką charakterystykę chemiczną gamma-butyrolaktonu (GBL) oraz zaprezentował 5 ścieżek syntez tej substancji. Jedna z nich została wykorzystana w nielegalnym laboratorium produkującym GBL. Następnie prezentację pt.: „Wpływ procesów destrukcyjnych na wartość dowodową mikrośladów” przedstawiła podinsp. Katarzyna Razarenkow, biegła z zakresu badań chemicznych Zakładu Chemii CLKP. W swoim wystąpieniu zaprezentowała wyniki badań przyśpieszonego starzenia wybranych włókien tekstylnych i lakierów samochodowych pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak: wysoka temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, procesy biodegradacyjne i inne, jak również sposoby zabezpieczenia i przechowywania tego typu materiałów. Omówiła również wpływ procesów destrukcyjnych na wartość dowodową mikrośladów w postaci włókien lub lakierów samochodowych.

Powrót na górę strony