Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury”

Data publikacji 24.05.2019

W dniach 20–22 maja 2019 roku na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji odbyło się seminarium pt. „Zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury”. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane we współpracy z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji. Wśród uczestników szkolenia byli wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej oraz funkcjonariusze wydziałów kryminalnych kwp/KSP. Uczestników szkolenia przywitali Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler oraz Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Grzegorz Napiórkowski. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego. Podczas drugiego dnia szkolenia odbyły się zajęcia praktyczne polegające na sporządzeniu opisu oraz dokumentacji fotograficznej obiektów stanowiących dobra kultury.

Powrót na górę strony