Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Straży Granicznej

Data publikacji 22.05.2019

W dniu 21 maja 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono awanse i odznaczenia z okazji Święta Straży Granicznej. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak został odznaczony srebrnym medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, którzy otrzymali awanse, medale, odznaczenia i wyróżnienia. Współpraca pomiędzy CLKP a Strażą Graniczną w obszarze techniki kryminalistycznej prowadzona jest z powodzeniem od wielu lat, obejmując między innymi takie dyscypliny jak mechanoskopia czy badania dokumentów. W 2014 roku CLKP podpisało porozumienie z Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z siedzibą w Kętrzynie, na mocy którego zobowiązano się do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym szkoleń dla ekspertów kryminalistyki, organizowania konferencji, seminariów, kursów i wymiany doświadczeń dotyczących procesu szkolenia prowadzonego w obu instytucjach. W 2017 roku CLKP podpisało porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Komendą Główną Straży Granicznej. W 2018 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeprowadziło warsztaty oraz egzaminy dla kandydatów na ekspertów Straży Granicznej z zakresu mechanoskopijnych badań oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów. Współdziałanie biegłych CLKP i funkcjonariuszy Straży Granicznej odbywa się również poprzez stałą wymianę informacji o aktualnych sposobach działania sprawców kradzieży samochodów, między innymi za pośrednictwem prowadzonej przez CLKP bazy danych FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identification). Ponadto biegli z CLKP podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych prezentują zagadnienia z zakresu fałszerstw dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz.

źródło i fot. www.strazgraniczna.pl

Powrót na górę strony