Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXV spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej DWG ENFSI

Data publikacji 22.05.2019

W dniach 7–9 maja 2019 roku w Larnace na Cyprze odbyło się XXV spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej DWG ENFSI. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu uczestniczyła nadkom. Małgorzata Galarda z Zakładu Chemii.

Spotkanie miało na celu wymianę informacji na temat pojawiających się w Europie nowych substancji psychoaktywnych (NPS), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Omówiono również trendy na rynku narkotykowym w Europie i na świecie oraz zaprezentowano doświadczenia związane ze zwalczaniem tego zjawiska. Eksperci kryminalistyki z Europy, Stanów Zjednoczonych, Singapuru i Brazylii poszerzyli wiedzę na temat prekursorów narkotykowych oraz zapoznali się najnowszymi  badaniami tych substancji.

Powrót na górę strony