Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”

Data publikacji 14.05.2019

W dniach 9-10 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A., pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

Konferencja stanowiła jedno z głównych wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. Tematem przewodnim konferencji były skomplikowane i złożone oględziny miejsca zdarzenia oraz identyfikacja ofiar katastrof masowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak. W swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowy charakter spotkania, organizowanego w 100-lecie istnienia polskiej kryminalistyki policyjnej. Skierował również słowa podziękowania do przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za pomoc w przygotowaniach pokazów oględzin miejsca zdarzenia. Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który wskazał na konieczność prowadzenia dyskusji nad realizacją czynności na miejscach zdarzeń o skomplikowanym stanie faktycznym. Komendant docenił bogaty i zróżnicowany pod względem tematyki program konferencji, wyraził także słowa uznania dla organizatorów za profesjonalne przygotowanie konferencji.
Swoją obecnością publiczność zaszczycili m.in.:
- Renata Leoniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
- płk. mgr Ľuboš Kothaj – Dyrektor Instytutu Kryminalistyki w Pradze;
- płk. ing. dr Ondrej Laciak – Dyrektor Policyjnego Instytutu Kryminalistyki w Bratysławie;
- Mihail Coslet – Zastępca Dyrektora Laboratorium Kryminalistycznego w Kiszyniowie;
- płk dr Dariusz Laskowski – Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
- przedstawiciele ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce na czele z Justinem Kolenbranderem – szefem Federalnego Biura Śledczego w Polsce.

Wykład inauguracyjny wygłosił gość honorowy konferencji – dr Henry C. Lee z Uniwersytetu w New Haven, który w interesujący sposób opowiedział o historii kryminalistyki w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze dwie sesje poświęcono na prezentację wybranych najważniejszych osiągnięć polskiej kryminalistyki oraz głośnych spraw w historii tej dyscypliny. O „kamieniach milowych” policyjnej kryminalistyki mówili byli członkowie kadry kierowniczej CLKP: dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM, dr Waldemar Krawczyk oraz dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM. Drugą sesję zapoczątkowało wspólne wystąpienie przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Tadeusza Tomaszewskiego oraz prof. Piotra Girdwoynia, którzy zaprezentowali krótki rys historyczno-porównawczy „urzędowej lustracyi” i współczesnych oględzin. Dużym zainteresowaniem audytorium cieszyły się prelekcje dr Aleksandry Borowskiej-Solonynko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr. hab. n. med. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, którzy zdradzając arkana swojej codziennej pracy badawczej, poparli je wybranymi przykładami z praktyki.

Kolejne wykłady oscylowały wokół tematyki związanej z funkcjonowaniem zespołu DVI na miejscu zdarzenia o charakterze masowym oraz oględzinami miejsc i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne lub nuklearne. Prezentacje na temat metodyki identyfikacji ofiar katastrof wygłosili prof. Peter Thiis Juel Knudsen z Uniwersytetu Południowej Danii oraz Howard Way z Narodowego Zespołu DVI Wielkiej Brytanii. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać krajowego (mjr Małgorzata Kamińska z Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz międzynarodowego (Eduard van Zalen z Holenderskiego Instytutu Kryminalistyki) głosu w dyskusji na temat zagrożeń CBRN.

Licznie zgromadzeni goście z niecierpliwością oczekiwali na wystąpienie reprezentanta Federalnego Biura Śledczego, Petera Thorlina, który opowiedział o działaniach służb w odpowiedzi na tragiczną w skutkach strzelaninę w klubie nocnym „Pulse” w Orlando. W ostatniej sesji pierwszego dnia konferencji swoje referaty wygłosili również: dr inż. Robert Konieczka (Politechnika Śląska), Dariusz Bułka (CYBID Sp. z o.o. - partner konferencji) wspólnie z podinsp. Arturem Dębskim (Zespół ds. Jakości CLKP) oraz podkom. Bernadeta Bałdyga (Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie).

Drugi dzień konferencji rozpoczęły pokazy oględzin miejsca zdarzenia z udziałem przedstawicieli policji czeskiej, słowackiej i polskiej. W realizację inscenizacji zaangażowani byli funkcjonariusze i pracownicy policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, Komendy Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także reprezentanci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Straży Granicznej i firm oferujących nowoczesny sprzęt dedykowany technice kryminalistycznej. Sesję poprowadził mł. insp. Piotr Trojanowski – Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki, wspierany przez ekspertów z różnych dziedzin. Przedmiotem oględzin był pojazd zdetonowany przez sprawcę – samobójcę. Inscenizacja miała na celu zaprezentowanie algorytmu czynności realizowanych przez podmioty i służby współuczestniczące w oględzinach miejsca zdarzenia.

Część praktyczną uzupełniła merytoryczna dyskusja na sali konferencyjnej z udziałem uczestników oględzin oraz gości konferencyjnych. Wiedzą na temat formującego się w Polsce zespołu DVI podzielił się Zastępca Dyrektora CLKP, insp. Adam Frankowski, odnosząc się do pytań zadanych przez prof. Petera Knudsena – autorytetu w dziedzinie identyfikacji ofiar katastrof. Debatę zdominowały kwestie związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii na miejscu zdarzenia o charakterze masowym.

Kolejna sesja składała się z wystąpień z jednej strony diametralnie różniących się od siebie, z drugiej zaś powiązanych tematem przewodnim tej części konferencji – badaniem „trudnych” dowodów
w kryminalistyce. O możliwościach wykorzystania archeologii sądowej w procesie wykrywczym rozprawiał dr hab. Maciej Trzciński (Uniwersytet Wrocławski), a o nowych możliwościach w zakresie identyfikacji genetycznej człowieka referował prof. Wojciech Branicki (Zakład Biologii CLKP). Swoiste uzupełnienie dyskusji nad wykorzystaniem nowych technologii na miejscu zdarzenia, w tym przypadku – skanerów 3D, zapewnił partner konferencji – Jacek Krawiec z firmy LASER-3D.

Na zakończenie konferencji, w sesji dedykowanej „mobilności” sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez biegłych i specjalistów podczas oględzin, swoje referaty wygłosili: Michael Pütz (Bundeskriminalamt), dr Marek Kowalczyk (Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna  oraz nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska (Zakład Biologii CLKP).

Warto podkreślić, że w konferencji „Miejsce Zdarzenia” udział wzięło blisko 200 uczestników z 19 krajów: Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Litwy, Rumunii, Hiszpanii, Malty, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii, Węgier i Holandii. Ogromnym zainteresowaniem zarówno uczestników konferencji, jak i pozostałych gości Targów EUROPOLTECH 2019 cieszyła się także ekspozycja „Stulecie polskiej kryminalistyki policyjnej”. Na wystawie tej, oprócz historii samej instytucji, której spadkobiercą jest instytut badawczy pod obecną nazwą Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, ukazane zostały zmiany, jakie zaszły w kryminalistyce od okresu międzywojennego aż po czasy współczesne. Twórcy ekspozycji przybliżyli też zwiedzającym ciekawe sprawy z przeszłości. Na miejscu można było nie tylko obejrzeć eksponaty i poczytać o początkach poszczególnych specjalności kryminalistycznych, ale też porozmawiać z policyjnymi biegłymi. W sumie przez trzy dni trwania Targów EUROPOLTECH, wystawę odwiedziło prawie tysiąc zwiedzających.

Fot. Katarzyna Król, Krzysztof Rusin (CLKP)

Powrót na górę strony