Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu badań traseologicznych

Data publikacji 12.04.2019

W dniach 9–12 kwietnia 2019 roku w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) odbyło się spotkanie biegłych z zakresu badań traseologicznych, w którym udział wzięli biegli z Polski, Czech i Słowacji.

Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z identyfikacją obuwia i wykorzystaniem śladów traseologicznych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. Ponadto biegli ze Słowacji zaprezentowali najnowszą wersję systemu do półautomatycznej identyfikacji obuwia APTO i wskazali kierunki jego rozwoju, a także zaprezentowali monografię dotyczącą zagadnień ujawniania i zabezpieczania śladów traseologicznych. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z możliwościami aplikacji "LUCIA Forensic" służącej m.in. do przeprowadzania badań porównawczych, jako narzędzia zwiększającego efektywność wykorzystania śladów traseologicznych. W ramach spotkania w zakładach firmy obuwniczej "ECCO" (Martin Słowacja) uczestnicy zapoznali się z technologią produkcji obuwia i jego elementów. Merytoryczna wymiana doświadczeń tradycyjnie obejmowała najciekawsze przypadki spotykanie w codziennej praktyce biegłych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali zastępca kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP, kom. Kamil Starzomczyk oraz biegły z zakresu badań traseologicznych, asp. szt. Adam Godlewski.

Powrót na górę strony