Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej ds. wymiany danych dotyczących wizerunku twarzy

Data publikacji 10.04.2019

W dniach 9–10 kwietnia 2019 roku w Wiedniu w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii odbyło się spotkanie inauguracyjne grupy roboczej ds. rozpoznawania twarzy związanej z wymianą danych w ramach Prüm NG (Prüm nowej generacji). Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała podkom. Maria Szumilas-Wiśniewska – specjalista Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. wymiany danych dotyczących wizerunku twarzy miało na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji w państwach członkowskich celem rozpoczęcia prac nad założeniami dotyczącymi wymiany danych Prüm NG (Prüm nowej generacji). W debatach grupy roboczej uczestniczyły kilkuosobowe zespoły przedstawicieli Austrii, Niemiec i Włoch, a także delegaci z Hiszpanii, Portugalii, Estonii oraz Polski.

Powrót na górę strony