Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie "Eurodac Operational Training – Entry Level"

Data publikacji 09.04.2019

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w Strasburgu (Francja) odbyło się szkolenie "Eurodac Operational Training - Entry Level" organizowane przez agencję eu-LISA.

Miało ono na celu zapoznanie uczestników z głównymi zasadami funkcjonowania systemu Eurodac, jego zaplecza techniczno-informatycznego, a także z operacjami wykonywanymi przez system oraz perspektywami rozwoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele Niemiec, Czech, Portugalii, Norwegii, Malty, Austrii, Szwajcarii i Chorwacji. Polskę reprezentował Wojciech Jasiński z Zakładu Daktyloskopii CLKP. System Eurodac to ogólnoeuropejska baza danych daktyloskopijnych osób ubiegających się o azyl (ochronę międzynarodową) oraz cudzoziemców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Obecnie jest w użyciu 28 krajów członkowskich, a także 4 spoza UE.

Powrót na górę strony