Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja pt. „High Security Printing”

Data publikacji 27.03.2019

W dniach 25–27 marca 2019 roku, sierż. Ewa Siedlecka z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych wzięła udział w konferencji „High Security Printing” w St. Julian (Malta), organizowanej przez stowarzyszenie RECONNAISSANCE.

W konferencji uczestniczyli specjaliści z zakresu badań i produkcji dokumentów zabezpieczonych przed fałszerstwem z całego świata – przedstawiciele banków centralnych, organów ścigania oraz instytucji odpowiedzialnych za emisję dokumentów publicznych. W ramach wydarzenia, dla przedstawicieli organizacji rządowych odbyły się wizyty w dwóch wytwórniach druków zabezpieczonych mających swoje siedziby na Malcie – Crane Currency oraz De La Rue. W siedmiu sesjach konferencji omówiono między innymi najnowsze trendy fałszerskie oraz zaprezentowano ostatnio wprowadzone do obiegu modele banknotów i dokumentów tożsamości. Przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaprezentowali zabezpieczenia nowego, polskiego paszportu, który został wprowadzony do obiegu w 2018 roku. Spotkanie to było także okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i osiągnięciami w dziedzinie zabezpieczeń dokumentów przed fałszerstwem – w towarzyszących wydarzeniu targach wzięło udział 36 wystawców reprezentujących producentów poszczególnych zabezpieczeń i wytwórców druków w formie kart ID, książeczek i dokumentów papierowych. Pozyskane informacje umożliwią sprawniejsze działania pracowników CLKP w ramach prac Zespołu Ekspertów do prowadzenia prac nad wzorami dokumentów i ich zabezpieczeniami w MSWiA, a także pozwolą wypełniać zadania wynikające z przepisów nowowprowadzanej Ustawy o dokumentach publicznych, między innymi w trakcie oceny jakości wydawanych dokumentów publicznych.

Powrót na górę strony