Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Biometrics Institute US Conference 2019

Data publikacji 26.03.2019

W dniach 25–26 marca 2019 roku przedstawiciele Zakładu Daktyloskopii CLKP, mł. insp. Edyta Kot oraz asp. szt. Małgorzata Walecka, wzięli udział w konferencji Biometrics Institute US Conference 2019 w Waszyngtonie, a także w spotkaniu zorganizowanym przez przedstawicieli Biura Biometrycznego Zarządzania Tożsamością (OBIM) w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (U.S. DHS).

Przedsięwzięcie poświęcone było najnowszym osiągnięciom w zakresie wykorzystania danych biometrycznych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. Głównymi tematami konferencji były:
  • tożsamość jako usługa – identyfikacja biometryczna oraz wykorzystanie danych daktyloskopijnych,
  • multimodalne systemy i wykorzystanie odpowiednich platform w celu zwiększenia interoperacyjności, wydajności, wymiany i ochrony danych w systemach z modułami biometrycznymi, zastosowanie najnowszych technologii w systemach biometrycznych nowej generacji – algorytmów kodowania i wyszukiwania danych biometrycznych,
  • ustawodawstwo biometryczne, prywatność, ochrona danych i nadzór.
Konferencja amerykańskiego Instytutu Biometrii jest reakcją na zapotrzebowanie na niezależne i bezstronne międzynarodowe forum wymiany wiedzy i informacji na temat biometrii oraz na zapewnienie najlepszych praktyk w zakresie odpowiedzialnego korzystania z biometrii. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane w przygotowaniach do realizacji przedstawionych przez Komisję Europejską wniosków legislacyjnych w obszarze policyjnej i sądowej współpracy, azylu i migracji oraz w obszarze granic i wiz, stanowiących komplementarną część pakietu ws. interoperacyjności pomiędzy europejskimi wielkoskalowymi systemami informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Umożliwią sprawniejsze działania w ramach nowelizacji przepisów unijnych mówiących o zastosowaniu nowych rozwiązań wykorzystujących dane daktyloskopijne: Shared Biometric Matching System, Common Identity Repository oraz Multiple Identity Detector, oraz wdrożeniu Uniwersal Message Format jako standardu przy dalszym rozwoju systemów unijnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Powrót na górę strony