Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Badania poligraficzne w Polsce”

Data publikacji 20.03.2019

W dniu 20 marca 2019 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Badania poligraficzne w Polsce”

Głównym tematem wykładu była historia badań poligraficznych w Polsce. Biegła z zakresu badań poligraficznych CLKP Katarzyna Rejzowicz zreferowała pierwsze badania poligraficzne w Polsce wykonane do celów procesowych oraz wyroki Sądu Najwyższego odnoszące się do tych badań. Ponadto zaprezentowała podstawy prawne wykonywania badań poligraficznych zgodnie z Kodeksem Postepowania Karnego. Przedstawiła również rodzaje badań poligraficznych i ich zastosowanie w Polsce. Po prelekcji odbyła się dyskusja na przedstawiony temat, w której aktywny udział wzięli przedstawiciel Wydziału Kryminalistyki Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawiciele CLKP.

  • Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Badania poligraficzne w Polsce”
  • Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Badania poligraficzne w Polsce”
  • Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Badania poligraficzne w Polsce”
Powrót na górę strony