Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość wręczenia certyfikatów dla certyfikowanych specjalistów z analizy plam krwawych

Data publikacji 21.03.2019

W dniu 21 marca 2019 roku szesnastu przedstawicieli z różnych garnizonów Policji przystąpiło do testu sprawdzającego umiejętności kandydatów na certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych.

Przeprowadzony sprawdzian umiejętności był ostatnim etapem półrocznego cyklu szkolenia z zakresu analizy plam krwawych, w trakcie którego kandydaci doskonalili swoje umiejętności w zakresie ujawnianiai zabezpieczania śladów krwi na potrzeby dalszych analiz kryminalistycznych. Po zakończeniu egzaminu i ogłoszeniu wyników Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak wręczył nowo mianowanym specjalistom certyfikaty zawodowe. W uroczystości uczestniczyli również: Zastępca Kierownika Zakładu Biologii CLKP Joanna Dąbrowska oraz certyfikowani specjaliści biorący udział w szkoleniu kandydatów i pracach komisji sprawdzającej ich umiejętności: asp. sztab. Sebastian Dropiński z LK KWP w Poznaniu, asp. sztab. Mariusz Kozian z LK KWP w Gdańsku oraz podkom. Marta Michocka z Zakłądu Biologii CLKP. Obecnie w każdym garnizonie, oprócz Komendy Stołecznej Policji, funkcjonuje dwóch certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych. Do głównych zadań wymienionych specjalistów należy wsparcie zespołów oględzinowych w czynnościach na miejscach zdarzeń w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów krwi. Wszystkim nowo mianowanym certyfikowanym specjalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

  • Uroczystość wręczenia certyfikatów dla certyfikowanych specjalistów z analizy plam krwawych
  • Uroczystość wręczenia certyfikatów dla certyfikowanych specjalistów z analizy plam krwawych
  • Uroczystość wręczenia certyfikatów dla certyfikowanych specjalistów z analizy plam krwawych
Powrót na górę strony