Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie symulatorni do działań specjalnych

Data publikacji 14.03.2019

W dniu 14 marca 2019 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się otwarcie symulatorni do działań specjalnych z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji, przedstawicieli Straży Granicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej i wojska, a także kierownictwa i kadry CSP. Z ramienia CLKP w uroczystości udział wzięli: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP oraz dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP.

Nowo otwarta symulatornia jest obiektem, przeznaczonym do prowadzenia w Centrum Szkolenia Policji zajęć dydaktycznych z zakresu działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki kryminalistycznej. Obiekt będzie służyć do prowadzenia szkoleń obejmujących detonację ładunków i urządzeń wybuchowych wewnątrz pomieszczeń, a następnie prowadzenia oględzin miejsca wybuchu. Obiekt powstał w latach 2017–2018. Wartość inwestycji wyniosła 365.690,02 zł, a środki na jej realizację zostały zapewnione z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020.

źródło: www.csp.edu.pl
zdj.: Mariusz Mazewski/CSP
Powrót na górę strony