Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP „Fonoskopia w polskiej kryminalistyce”

Data publikacji 13.02.2019

W dniu 13 lutego 2019 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbył się wykład seminaryjny Rady Naukowej CLKP pod tytułem „Fonoskopia w polskiej kryminalistyce”.

Prowadzący wykład kom. Marcin Lasota – certyfikowany specjalista badań fonoskopijnych Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP przybliżył możliwości badawcze z zakresu badań fonoskopijnych oraz przedstawił ich znaczenie w polskiej kryminalistyce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, certyfikowani specjaliści laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji, a także osoby zainteresowane tematyką z zakresu badań fonoskopijnych. Podczas wystąpienia kom. Marcin Lasota przedstawił historię rozwoju badań fonoskopijnych w polskiej kryminalistyce oraz omówił ich rodzaje z uwzględnieniem czynności procesowych, wyróżniających się na tle innych, realizowanych przez specjalistów badań fonoskopijnych CLKP.  W czasie wykładu omówiono zakres czynności wykonywanych przez biegłego i certyfikowanego specjalistę, a także ich proces szkolenia obowiązujący w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Następnie zaprezentowano film instruktażowy z czynności pobierania materiału porównawczego w postaci mowy.

Powrót na górę strony