Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXVIII posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA

Data publikacji 19.02.2019

W dniu 19 lutego 2019 roku w Tallinie (Estonia) odbyło się XXVIII posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA – Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W czasie spotkania omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem systemu Eurodac oraz działaniami jakie podejmuje eu-LISA w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury zarządzanych operacyjnie systemów centralnych SIS II, VIS, Eurodac, EES. Grupa zaakceptowała dokument Eurodac Release Plan na rok 2019. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z projektem Programming Document na lata 2021-2023. Omówiono możliwe scenariusze działań związane z procesem opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej (brexit) - m.in. odłączeniem UK od systemu Eurodac. Powołano podgrupę ekspertów technicznych pracujących nad wykorzystaniem formatu Universal Message Format (UMF) w systemach azylowych. Prowadzący podsumowali cykl szkoleń przeprowadzonych w roku 2018 przez Agencję, przedstawiono plan szkoleń na rok bieżący. Tematem prowadzonych dyskusji podczas spotkania były planowane w 2019 roku ćwiczenia, sprawdzające bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania systemu Eurodac. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Agencji eu-LISA. Państwo polskie reprezentowała asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 

Powrót na górę strony