Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu analizy treściowo-językowej

Data publikacji 12.02.2019

W dniach 11–12 lutego 2019 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się szkolenie z zakresu analizy treściowo-językowej stosowanej m. in. w: badaniach dokumentów anonimowych, testamentach, listach pożegnalnych samobójców.

Organizatorem szkolenia był Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W szkoleniu udział wzięli biegli ze specjalności klasycznych badań dokumentów z siedemnastu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich. Zajęcia prowadzone były przez lektorkę języka polskiego dr hab. Monikę Zaśko-Zielińską adiunkta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkolenie poświęcone było m. in. analizie językowej dokumentu, tekstu, strukturze języka, normie językowej oraz ocenie poprawności pisownianej.

Powrót na górę strony