Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „Fałszerstwa dokumentów urzędowych”

Data publikacji 06.02.2019

W dniu 6 lutego 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeprowadziło szkolenie zatytułowane „Fałszerstwa dokumentów urzędowych – ocena wiarygodności dokumentów”.

Uczestnikami szkolenia była grupa 24 pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa - urzędników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). Podczas części teoretycznej urzędników zapoznano z zagrożeniami fałszerskimi w obszarze dokumentów urzędowych oraz wskazano metody pozwalające na dokonanie skutecznej oceny wiarygodności i autentyczności dokumentu. Uczestnicy warsztatów,  swoją wiedzę zdobytą podczas pierwszej części szkolenia, mogli sprawdzić w trakcie zajęć praktycznych, na których analizowali oryginalność dokumentów przygotowanych do ćwiczeń przez prowadzących z CLKP. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP: kom. mgr inż. Anna Przewor – kierownik Zakładu, sierż. szt. mgr Arleta Szwejkowska (specjalność: klasyczne badania dokumentów) oraz sierż. mgr inż. Ewa Siedlecka i mgr Joanna Sitnicka (techniczne badania dokumentów).

Powrót na górę strony