Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 01.02.2019

W dniu 31 stycznia 2019 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, którą poprowadził Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak. Obecni byli również Zastępcy Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski i insp. dr Krzysztof Borkowski, kierownicy komórek organizacyjnych CLKP oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością podinsp. Elżbieta Marciniak.

Po raz pierwszy odprawa odbyła się w nowej formie – za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego używanego przez Policję. Na początku odprawy Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski omówił funkcjonowanie policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w 2018 roku. Następnie kierownicy komórek organizacyjnych CLKP oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością podinsp. Elżbieta Marciniak przedstawili istotne informacje z zakresu działalności podległych komórek organizacyjnych w 2018 roku. Naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji omówili statystykę wykonawstwa opinii, czas realizacji opinii oraz aktualną sytuację kadrową w laboratoriach, a także zagadnienia związane z planowanymi na rok 2019 inwestycjami i zakupami wyposażenia. W podsumowaniu odprawy Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i polecił do stosowania wypracowane w trakcie odprawy zalecenia i wnioski.

Powrót na górę strony