Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna kierownictwa CLKP

Data publikacji 30.01.2019

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyła się odprawa roczna kierownictwa CLKP z udziałem: Dyrektora CLKP insp. dra n. med. Radosława Juźwiaka, Zastępców Dyrektora CLKP insp. Adama Frankowskiego i insp. dra Krzysztofa Borkowskiego, kierowników komórek organizacyjnych CLKP oraz Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością podinsp. Elżbiety Marciniak.

W trakcie odprawy zaprezentowano i podsumowano stan realizacji zadań Instytutu w 2018 roku między innymi w zakresie działalności statutowej, badań naukowych i prac rozwojowych, a także nowych kierunków aktywności CLKP w obszarze DVI. Podkreślono także zaangażowanie CLKP w realizację projektów rozwijających technikę kryminalistyczną zwłaszcza z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak kierując do zebranych słowa podziękowania za pracę i służbę w ubiegłym roku podkreślił, że gwarancją prawidłowego i efektywnego funkcjonowania laboratoriów kryminalistycznych Policji oraz pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jest zapewnienie najwyższej jakości badań i prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjno-szkoleniowej.

Powrót na górę strony