Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja projektu „NARSAP”

Data publikacji 21.01.2019

W dniu 21 stycznia 2019 roku w ramach realizacji projektu nr DOB-BIO9/20/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Nowoczesne metody wykrywania narkotyków z wykorzystaniem psów służbowych - Referencyjny zestaw próbek substancji narkotycznych do szkolenia i atestacji psów służbowych” („NARSAP”) w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyło się spotkanie inaugurujące projekt.

Zastępca Dyrektora insp. dr Krzysztof Borkowski powitał gości, a Kierownik Projektu podinsp. Anna Duszyńska przedstawiła główne założenia projektu. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań i Rozwoju WSPol pani Karolina Falarz i Kierownik Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem pan podinsp. dr Marcin Płotek oraz przedstawiciele firmy KONWIT – właściciel pan Paweł Witkowski oraz pan Marcin Sadowski.

Celem projektu jest poprawa skuteczności pracy psów służbowych wykorzystywanych do wykrywania narkotyków. Projekt zakłada opracowanie, wytworzenie i testowanie w warunkach rzeczywistych zestawu referencyjnych próbek zapachowych wybranych narkotyków przeznaczonych do szkolenia psów. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie badań mających na celu wytypowanie substancji zapachowych charakterystycznych dla wybranych narkotyków i tzw. dopalaczy oraz opracowanie referencyjnego zestawu próbek przeznaczonych do szkolenia psów. Ponadto, w ramach projektu zostanie opracowany specjalistyczny pojazd służący do przewożenia psów oraz specjalistyczne środowisko szkoleniowe, umożliwiające prowadzenie działania w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. W oparciu o wiedzę i wyposażenie opracowane w toku realizacji projektu zostanie opracowany podręcznik metodyczny obejmujący metodologię wykorzystania zestawu próbek oraz środowiska testowego w procesie szkolenia psów.

Powrót na górę strony