Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie inaugurujące realizację projektu "HIT-NET"

Data publikacji 18.01.2019

W dniu 18 stycznia 2019 roku w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu nr DOB-BIO9/13/01/2018 pt.: „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych” („HIT-NET”).

Projekt pt.: „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych” („HIT-NET”) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 9/2018 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W ramach projektu zostanie opracowany system informatyczny służący do tworzenia i analizy graficznych sieci powiązań pomiędzy wynikami trafień danych genetycznych i daktyloskopijnych wraz z informacjami dotyczącymi popełnionych przestępstw i osób związanych z ich popełnieniem. Przyczyni się on do zwiększenia możliwości wykrywczych kryminalistycznych baz danych biometrycznych i przez to do wzrostu liczby zidentyfikowanych sprawców przestępstw.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów konsorcjum realizującego projekt. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które jest liderem projektu reprezentowali: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak – Dyrektor CLKP, insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora CLKP, insp. dr Krzysztof Borkowski – Zastępca Dyrektora CLKP, nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, mł. insp. dr Magdalena Spólnicka – Kierownik Zakładu Biologii CLKP, nadkom. Jakub Mondzelewski – Kierownik Projektu, Bożena Woźniak – asystent Kierownika Projektu. Z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w spotkaniu udział wzięli: Karolina Falarz – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań i Rozwoju WSPol, dr hab. Waldemar Zubrzycki, Kierownik Zespołu. Z firmy ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp z o.o. przybyli: Paweł Luksic, Prezes Zarządu, Konrad Raczyński – Prokurent, Dyrektor Handlowy, Andrzej Mierzejewski – Kierownik Zespołu, Kalina Litwiniuk – specjalista ds. Kluczowych Klientów.

Kierownik projektu zaprezentował ogólne założenia projektu, skupiając się na celach, zadaniach i harmonogramie działań projektowych.

W ramach spotkania odbyło się także pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym Przewodnicząca Komitetu przedstawiła jego skład. Omówiono także tryb pracy i zadania Komitetu.

 

Powrót na górę strony