Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Nowoczesne techniki pomiarowe w kryminalistycznych badaniach broni”

Data publikacji 18.01.2019

W dniu 16 stycznia 2018 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Nowoczesne techniki pomiarowe w kryminalistycznych badaniach broni”.

Wykład poruszał problematykę pomiarów prędkości pocisków przy użyciu bramek fotoelektrycznych, radaru dopplerowskiego i kamery do zdjęć szybkich z odpowiednim oprogramowaniem. Wstęp stanowiło krótkie przedstawienie historii takich pomiarów przy użyciu wahadła balistycznego, chronografów Boulange i Nobla oraz urządzeń używanych w laboratoriach policyjnych w Polsce. Starszy specjalista badawczo–techniczny, biegły z zakresu badań broni i balistyki CLKP podinsp. Grzegorz Bogiel omówił możliwości każdego z urządzeń, stosowane sposoby wzorcowania i techniki redukujące błędne wskazania. W trakcie wykładu biegły przedstawił także wyniki pomiarów prędkości różnorodnych pocisków, również po rykoszecie, oraz odbiciu od przeszkody lub przebiciu przeszkody. Przedstawione badania ilustrowały zapisy z pomiarów prędkości pocisków przy użyciu radaru oraz materiały filmowe zarejestrowane szybką kamerą.

Powrót na górę strony